Cảng miền Nam vẫn đang ùn ứ ngô, giá ngô chưa có nhiều biến động
 

Cảng miền Nam vẫn đang ùn ứ ngô, giá ngô chưa có nhiều biến động

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo