Cảng miền Nam vẫn đang ùn ứ ngô, giá ngô chưa có nhiều biến động

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cảng miền Nam vẫn đang ùn ứ ngô, giá ngô chưa có nhiều biến động

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp