Cần Thơ xây dựng vùng chuyên canh nuôi cá tra

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cần Thơ xây dựng vùng chuyên canh nuôi cá tra

Theo Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, giai đoạn 2017 - 2020, TP ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực nuôi cá tra, xây dựng vùng ương và nuôi cá tra tập trung phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí