Cần Thơ: Hỗ trợ nuôi cá tra áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cần Thơ: Hỗ trợ nuôi cá tra áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017 - 2020, TP.Cần Thơ sẽ hỗ trợ người nuôi cá tra tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh tham gia áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (VietGAP).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí