Cần Thơ: Hỗ trợ nuôi cá tra áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cần Thơ: Hỗ trợ nuôi cá tra áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017 - 2020, TP.Cần Thơ sẽ hỗ trợ người nuôi cá tra tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh tham gia áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (VietGAP).

Kế hoạch này nhằm phát triển ngành nuôi cá tra theo hướng bền vững, gia tăng giá trị và tính cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu; hình thành và quản lý chặt chẽ chuỗi cung ứng sản phẩm cá tra xuất khẩu, đảm bảo cung ứng nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng; tổ chức sản xuất giống cá tra tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn theo quy định nhằm đảm bảo cung ứng giống cá tra đủ về số lượng, an toàn dịch bệnh và có khả năng truy xuất được nguồn gốc.

Theo đó, hỗ trợ trên 150 hộ nuôi với diện tích khoảng 600ha nuôi cá tra áp dụng và đạt chứng nhận VietGAP; trong đó giai đoạn đầu hỗ trợ chứng nhận 400ha với 146 hộ nuôi, giai đoạn kế tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang nuôi trên địa bàn với phần diện tích còn lại; đào đạo nguồn cán bộ hiểu về VietGAP, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý, của người sản xuất về việc áp dụng quy phạm VietGAP trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP.Cần Thơ... 

Tin tham khảo