Cận tết, tôm thẻ sẽ trúng giá
 

Cận tết, tôm thẻ sẽ trúng giá

Từ nay tới tết dân kinh doanh tôm ở ĐBSCL cho biết, do nhu cầu thu mua XK giảm nhịp độ chờ vụ tôm mới nên tôm thẻ sẽ trúng chợ, tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa, dự báo nhiều khả năng tăng giá.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí