CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2018 VÙNG ĐBSCL – CẬP NHẬT 11/06/2018
 

CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2018 VÙNG ĐBSCL – CẬP NHẬT 11/06/2018

Cập nhật số liệu xuất khẩu tháng 5/2018 với chính ngạch đạt 766 ngàn tấn (tăng 152 ngàn tấn với con số 614 của báo cáo kỳ trước). Chúng tôi cũng ước tính lại tiêu thu nội địa trong tháng 5 giảm xuống mức 330 ngàn tấn (giảm 198 ngàn tấn so với báo cáo kỳ trước đưa ra). Con số tồn kho được điều chỉnh tăng lên 1 lượng là 46 ngàn tấn (mức chênh lệch giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu chính ngạch).

 1: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2018 (ngàn tấn)

2018

Đông Xuân

ĐX-HT

Hè Thu

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

Th6

Th7

Th8

Tổng tồn kho đầu kỳ

686

90

779

1842

1333

467

169

394

Sản lượng gạo

416

1600

2400

896

250

800

1376

1280

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

84

81

95

37

30

30

30

22

Tổng cung gạo xuất khẩu

490

349

720

724

766

580

601

683

Xuất khẩu chính ngạch

108

44

112

168

80

50

30

41

Gạo đi Bắc/Tiểu ngạch

498

600

600

550

300

498

550

650

Tiêu thụ nội địa

90

779

1842

1333

467

169

394

322

Tổng tồn kho cuối kỳ

686

90

779

1842

1333

467

169

394

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho tháng 1,2,3,4 và 5; số liệu 7 tháng còn lại năm 2018 là dự báo