Campuchia đề xuất giảm thuế xuất khẩu cao su
 

Campuchia đề xuất giảm thuế xuất khẩu cao su

Trong nỗ lực thu hút nhiều nhà đầu tư vào ngành cao su, Bộ Nông nghiệp Campuchia đang nghiên cứu đề xuất giảm thuế đối với xuất khẩu cao su.

Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia, ông Veng Sakhon cho biết, một trong những đề xuất là các lô hàng có giá trị dưới 2.000 USD mỗi tấn không nên bị đánh thuế.

Hiện tại, chính phủ đánh thuế 50 USD lên mỗi tấn cao su xuất khẩu nếu nó có giá từ 1.000 đến 2.000 USD/tấn. Theo đó, nếu giá trị vượt quá 2.000 USD/tấn thì thuế suất sẽ tăng lên 100 USD. Các lô hàng cao su có giá trị dưới 1.000 USD/tấn không bị đánh thuế.

Đề xuất của Bộ nhận được sự ủng hộ của những người trong ngành cao su, vốn trong nhiều năm đã yêu cầu chính phủ giảm thuế để giảm chi phí sản xuất.