Cẩm Xuyên có thêm 5 xã đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi
 

Cẩm Xuyên có thêm 5 xã đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch nên đến nay, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có thêm 5 xã đã qua 31 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) mới, đủ điều kiện công bố hết dịch.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí