Các tỉnh Tây Nguyên đảm bảo chất lượng cà phê nhân xuất khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Các tỉnh Tây Nguyên đảm bảo chất lượng cà phê nhân xuất khẩu

Năm nay, do gặp thời tiết bất lợi, mưa kéo dài, làm cho diện tích cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên chín muộn hơn các năm trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo