Các nhà máy trong nước mua khô đậu tương theo giá basis kỳ vọng giá trên sàn sẽ giảm
 

Các nhà máy trong nước mua khô đậu tương theo giá basis kỳ vọng giá trên sàn sẽ giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.