Các doanh nghiệp mở tờ khai hải quan nhập khẩu DAP trước thời điểm thuế tự vệ có hiệu lực
 

Các doanh nghiệp mở tờ khai hải quan nhập khẩu DAP trước thời điểm thuế tự vệ có hiệu lực

Nhập khẩu DAP tăng mạnh tại cửa khẩu Lào Cai trước thời điểm thuế tự vệ có hiệu lực 19/8

Trên cửa khẩu Lào Cai lượng hàng phân bón đang gia tăng mạnh. Ngày 18/8 có 1100 tấn MAP; 500 tấn Amoni Clorua nhập khẩu. Ngoài ra lượng hàng DAP cũng nhập khoảng 2000 tấn nhưng sáng 18/8 chưa thông quan do hàng về nhiều bị ách tắc. Ngày 17/08 đã có gần 4000 tấn DAP và MAP nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai.

Ngày 19/8- là ngày có hiệu lực thuế tự vệ nên hiện nay tại cửa khẩu Lào Cai nhiều doanh nghiệp đang làm thủ tục mở tờ khai trước để tránh thuế tự vệ (có doanh nghiệp mở trước hơn 15 bộ tờ khai). Trong vòng 15 ngày kể từ ngày mở tờ khai hàng phải được giao, nếu không sẽ bị hủy tờ khai.

Không chỉ tại cửa khẩu biên mậu mà tại cảng Sài Gòn một số đơn vị nhập khẩu cũng đã mở tờ khai trước cho hàng DAP nhập khẩu từ các nước chịu thuế.

Xe chở hàng DAP/MAP Trung Quốc chờ thông quan tại cửa khẩu Lào Cai sáng 18/08/2017

Nguồn: Hình ảnh AgroMonitor chụp tại cửa khẩu Lào Cai sáng 18/08