Các công ty lớn tăng số ngày sản xuất so với tuần trước, giá Cá tra nguyên liệu bắt ngoài ổn định trong khung 18-18200 đ/kg
 

Các công ty lớn tăng số ngày sản xuất so với tuần trước, giá Cá tra nguyên liệu bắt ngoài ổn định trong khung 18-18200 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.