Cá tra Việt tìm đường vượt dịch COVID-19
 

Cá tra Việt tìm đường vượt dịch COVID-19

Trong hai tháng đầu năm nay, cá tra là nhóm hàng có mức tăng trưởng âm sâu nhất trong cơ cấu thủy sản xuất khẩu, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí