Cà phê 1/2018 – Giá cà phê Robustra và Arabica diễn biến trái chiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê 1/2018 – Giá cà phê Robustra và Arabica diễn biến trái chiều

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 1/2018

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Giá cà phê Robustra và Arabica diễn biến trái chiều trong tháng 1/2018. Trong khi giá Robustra biến động tăng nhẹ không đáng kể trong tháng thì giá Arabica tiếp tục xu hướng giảm.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá nội địa tăng nhẹ đều đến cuối tháng 1 và bật tăng mạnh hơn vào tuần đầu tháng 2. Cận Tết, giao dịch giảm xuống về lượng.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
1. Thị trường cà phê Robusta trong tháng 1/2018:

Trên sàn ICE Futures Europe, xu hướng chung của giá cà phê Robusta trong tháng 1/2017 là dao động nhỏ thậm chí không đáng kể. Đầu tháng 1, mức giá kỳ hạn gần nhất là 1,755 USD/tấn; kỳ hạn tháng 5/2018 cũng ở mức 1,733 (ngày đầu tiên của tháng) và liên tục biến động tăng giảm nhẹ theo tuần. Tính đến thời điểm ngày cuối cùng của tháng, giá kỳ hạn tháng 3/2018 tăng nhẹ lên ở mức 1,762 (tăng 7 USD/tấn so với đầu tháng), kỳ hạn tháng 5 năm 2018 ở mức 1,747 (tăng 14 so với đầu tháng).

Bước sang đầu tháng 2, giá cà phê Robustra kỳ hạn 3/2018  tiếp tục tăng giá nhẹ lên mức 1,786 USD/tấn, giá kỳ hạn tháng 5/2018 ở mức 1,761 vào thời điểm tuần 1 tháng 2/2018.

2. Thị trường cà phê Arabica trong tháng 1/2018

Trái ngược với xu hướng tăng nhẹ của Robusta, giá cà phê Arabica trong tháng 12 tiếp tục có sự giảm nhẹ liên tục trong tháng. Đầu tháng 1, mức giá kỳ hạn 3/2018 ở mức 126.2 cent/lb; kỳ hạn tháng 5/2018 ở mức 128.55. Tính đến ngày cuối tháng 1 mức giá này giảm xuống mức 121.85 và 124.2 cent/lb. Bước sang đầu tháng 2 mức giá Arabica xu hướng nhích nhẹ lên ở mức 123.3 cho kỳ hạn gần nhất và kỳ hạn tháng 5/2018 ở mức 125.45 cent/lb.

Diễn biến giá cà phê Arabica và Robusta kỳ hạn trên sàn London và New York (cập nhật 07/02/2018)

Nguồn: CSDL của AgroMonitor

Tồn kho cà phê của Mỹ tiếp tục giảm

Theo Hiệp hội Cà phê Nhân của Mỹ (Green Coffee Association of the USA), lượng cà phê lưu kho tại các cảng nước này trong tháng 12/2017 tiếp tục giảm hơn 100 ngàn bao xuống chỉ còn mức 6,63 triệu bao

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017) – triệu bao 60kg

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ số liệu của GCA

Tồn kho cà phê tại một số cảng giảm

Tồn kho đạt chuẩn Arabica Ice New York tính đến ngày 07/02/2018 tại các cảng của Mỹ và một số nước giảm xuống ở mức 1924 ngàn bao (60 kg/bao).

Tồn kho cà phê tại một số cảng đến ngày 07/02/2017, bao (1bao = 60kg)

 

ANTWERP

BARCELONA

HAMBURG / BREMEN

HOUSTON

MIAMI

NEW ORLEANS

NEW YORK

VIRGINIA

Total

Brazil

19,549

0

0

0

0

0

1,443

0

20,992

Burundi

50,563

0

34,552

0

0

0

5,048

0

90,163

Colombia

96,829

0

455

797

8,411

825

38,596

7,974

153,887

El Salvador

2,725

0

0

2,664

666

0

19,549

0

25,604

Guatemala

3,372

0

19,389

300

0

4,160

2,875

0

30,096

Honduras

614,276

0

91,472

71,957

0

3,500

44,482

14,523

840,210

India

31,702

0

4,270

0

0

0

0

0

35,972

Mexico

201,023

0

52

28,016

0

0

16,760

0

245,851

Nicaragua

53,916

0

36,193

825

24,750

2,475

55,930

0

174,089

Papua New Guinea

0

0

6,539

0

0

0

1,280

0

7,819

Peru

90,201

0

28,513

30,512

0

1,000

66,031

2,000

218,257

Rwanda

35,299

0

7,387

0

0

0

640

0

43,326

Tanzania

0

0

0

0

0

0

578

0

578

Uganda

17,003

295

14,979

0

0

0

3,800

960

37,037

Total in Bags

1,216,458

295

243,801

135,071

33,827

11,960

257,012

25,457

1,923,881

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ ICE

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Mức giá cà phê Robusta nội địa biến động tăng nhẹ theo giá quốc tế, đầu tháng 1, mức giá cà phê vối nhân xô tại Đắk Lắk ở mức gần 36 ngàn đồng/kg. Tính đến thời điểm ngày cuối tháng 1, mức giá này đã tăng lên ở mức 36,2 ngàn/kg.  Bước sang tháng 2/2018, mức giá giao dịch tiếp tục được tăng lên mức 37,000 tại kho người nông dân vào thời điểm cuối tuần 1 tháng 2, giao dịch yếu hơn do cận Tết.

Diễn biến giá cà phê vối nhân xô nội địa theo tuần (2016-2017), đồng/kg (cập nhật 08/02/2018)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam,  xuất khẩu cà phê tháng 1/2018 đạt 201 ngàn tấn với kim ngạch 392 triệu USD (tăng 26,8% về lượng và 23,1% về kim ngạch so với tháng trước).

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 01/2016 – 01/2018)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan