Cà Mau chuyển mạnh nuôi tôm siêu thâm canh
 

Cà Mau chuyển mạnh nuôi tôm siêu thâm canh

Cà Mau là trung tâm tôm của cả nước với diện tích nuôi lớn nhất, khoảng 280.000ha. Ngoài các mô hình nuôi tôm sinh thái được khẳng định, thì Cà Mau cũng đang có hướng phát triển nuôi siêu thâm canh.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí