Brazil: Hoạt động thương mại tại các cảng quan trọng của Brazil vẫn diễn ra bình thường, hơn 4 triệu tấn đậu tương có thể rời cảng trong 7 ngày tới
 

Brazil: Hoạt động thương mại tại các cảng quan trọng của Brazil vẫn diễn ra bình thường, hơn 4 triệu tấn đậu tương có thể rời cảng trong 7 ngày tới

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí