Bộ Nông nghiệp bán toàn bộ vốn tại công ty Ngô Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bộ Nông nghiệp bán toàn bộ vốn tại công ty Ngô Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo chào bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.