Bộ NN Trung Quốc công bố 3 điểm dịch mới tại Bắc Kinh, Thiểm Tây và Tứ Xuyên

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bộ NN Trung Quốc công bố 3 điểm dịch mới tại Bắc Kinh, Thiểm Tây và Tứ Xuyên

Dịch tả châu Phi tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp cho dù chính phủ nước này đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát dịch. Chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại cộng thêm việc giết mổ thiếu kiểm soát gây nhiều khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Hôm qua, Bộ NN Trung Quốc công bố thêm 3 ổ dịch mới tại Bắc Kinh, Thiểm Tây và Tứ Xuyên, làm 158 con bị chết trên tổng số hơn 3.000 con. Theo báo cáo từ Bộ NN Trung Quốc, tổng số heo bị tiêu hủy do dịch bệnh từ khi bắt đầu nổ dịch đến nay là gần 600.000 con.

Tin tham khảo