Bộ Công Thương: Tăng giá phân bón từ việc áp thuế sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bộ Công Thương: Tăng giá phân bón từ việc áp thuế sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn

Hiện tại, DN sản xuất phân bón vẫn phải đóng thuế đầu vào mà không được khấu trừ đầu ra nhưng khi được giảm thuế về 0%, giá thành sản phẩm sẽ giảm xuống.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo