Bờ Biển Ngà thúc đẩy sản xuất gạo nội địa để tự đáp ứng nhu cầu lương thực
 

Bờ Biển Ngà thúc đẩy sản xuất gạo nội địa để tự đáp ứng nhu cầu lương thực

Chính phủ Bờ Biển Ngà muốn tăng sản xuất gạo nội địa trong khi hướng tới mục tiêu có thể tự cung cấp lương thực vào năm 2020.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí