Bình Phước: Hiệu quả của sản xuất điều sạch theo tiêu chuẩn FLO

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bình Phước: Hiệu quả của sản xuất điều sạch theo tiêu chuẩn FLO

Điều được xác định là cây công nghiệp chủ lực của tỉnh với diện tích trồng chỉ đứng sau cây cao su. Song nhược điểm của cây điều hiện nay là phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí