Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 6/4/2020: Giá đường biến động trái chiều với giá đường trắng London chạm mức thấp nhât 4,5 tháng do giá giảm thô giảm mạnh
 

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 6/4/2020: Giá đường biến động trái chiều với giá đường trắng London chạm mức thấp nhât 4,5 tháng do giá giảm thô giảm mạnh

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí