Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 24/3/2020: Giá đường thô NY chạm mức cao nhất trong một tuần qua nhờ sự mạnh lên của đồng Real and giá dầu thô tăng
 

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 24/3/2020: Giá đường thô NY chạm mức cao nhất trong một tuần qua nhờ sự mạnh lên của đồng Real and giá dầu thô tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí