Biểu heo tại miền Nam nhỏ lại khiến các thương lái giảm bắt heo tại khu vực này
 

Biểu heo tại miền Nam nhỏ lại khiến các thương lái giảm bắt heo tại khu vực này

Do biểu heo miền Nam nhỏ lại, chủ yếu còn dưới 110 kg/con nên khi ra Bắc sau khi trừ hao hụt chỉ còn dưới 100 kg/con nên các thương lái giảm bắt heo miền Nam.

Tin tham khảo