Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 4/2018)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 4/2018)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam,  xuất khẩu cà phê tháng 4/2018 đạt 156 ngàn tấn với kim ngạch 298 triệu USD (giảm 22% về cả lượng và 23% về kim ngạch so với tháng trước). Luỹ kế từ đầu năm 2018 đến nay xuất khẩu đạt 685 ngàn tấn và kim ngạch đạt 1,33 tỷ USD (tăng 17% về lượng và 0,3% về kim ngạch)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 4/2018)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan