Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)
 

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Tồn kho cà phê của Mỹ tiếp tục giảm mạnh

Theo Hiệp hội Cà phê Nhân của Mỹ (Green Coffee Association of the USA), lượng cà phê lưu kho tại các cảng nước này trong tháng 11/2018 xu hướng giảm mạnh tiếp thêm 95 ngàn bao xuống chỉ còn 6,08 triệu bao.

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018) – triệu bao 60kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo Green Coffee Association