Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)
 

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Theo Hiệp hội Cà phê Nhân của Mỹ (Green Coffee Association of the USA), lượng cà phê lưu kho tại các cảng nước này trong tháng 8/201 xu hướng giảm mạnh 173 ngàn bao xuống chỉ còn 6,66 triệu bao.

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê  của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018) – triệu bao 60kg