Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018)

Theo Hiệp hội Cà phê Nhân của Mỹ (Green Coffee Association of the USA), lượng cà phê lưu kho tại các cảng nước này trong tháng 3/2018 tăng lại hơn 42 ngàn bao sau thời gian dài giảm liên tục lên mức 6,57 triệu bao

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê  của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018) – triệu bao 60kg