Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 29/11/2017)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 29/11/2017)

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 29/11/2017)

Nguồn: CSDL AgroMonitor