Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 28/5/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 28/5/2019)

 

Nguồn: CSDL AgroMonitor