Biên LN gộp cải thiện, Vĩnh Hoàn báo lãi quý IV tăng 68%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Biên LN gộp cải thiện, Vĩnh Hoàn báo lãi quý IV tăng 68%

Tính chung cả năm, công ty lãi sau thuế 593 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí