Bị chèn ép giá, tôm Việt có thể phải rời Mỹ để qua Trung Quốc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bị chèn ép giá, tôm Việt có thể phải rời Mỹ để qua Trung Quốc

Nếu tình hình cạnh tranh về giá tại thị trường Mỹ quá gay gắt, tôm Việt sẽ tự tìm đường sang các thị trường khác để có cơ hội được bán với giá tốt hơn, nhất là EU, Trung Quốc...

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo