BFC chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 20%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


BFC chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) công bố quyết định HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) công bố quyết định HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, ngày đăng ký cuối cùng 11/12 và ngày thanh toán 20/12.

Năm 2017, công ty thực hiện chia cổ tức tỷ lệ 35%, cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết HĐQT đề ra đầu năm là 25%.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thực hiện chi trả phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Bnews

Tin tham khảo