Bệnh dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh tại các địa phương
 

Bệnh dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh tại các địa phương

Tính đến ngày 3/11/2019, tổng số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh bị tiêu hủy là 377.452 con với tổng khối lượng 18.813.595kg.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí