Bath Thái tiếp tục tăng ảnh hưởng tới giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan
 

Bath Thái tiếp tục tăng ảnh hưởng tới giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí