Báo tuổi trẻ trích: thuế suất đối với mặt hàng đường trong khu vực ASEAN chỉ còn 5% (?)
 

Báo tuổi trẻ trích: thuế suất đối với mặt hàng đường trong khu vực ASEAN chỉ còn 5% (?)

Chính sách gia hạn hội nhập ATIGA của chính phủ đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức. Trong khi trên báo Tuoitre.vn ra ngày 05/01/2018, Ông Nguyễn Hải, Tổng thư ký Hiệp hội mía đường VN (VSSA) cho biết, hàng năm có đến 300.000 - 400.000 tấn đường lậu  từ Thái Lan tràn vào VN qua các cửa khẩu khiến cho doanh nghiệp mía đường trong nước điêu đứng. Từ năm 2018, thuế suất đối với mặt hàng đường trong khu vực ASEAN chỉ còn 5% sẽ là điều kiện để đường Thái Lan đường đường chính chính vào VN thay vì đi đường lậu như trước. Chưa rõ đây có phải là một phát biểu dựa trên lộ trình về mở cửa thị trường đường như đã cam kết hay là một thông điệp về triển vọng chính sách về việc giảm thuế nhập khẩu đường sẽ được quyết định vào đầu năm 2018?