Bao đường RS Tuy Hòa được đơn vị thương mại lớn bán cho khách thương mại Trung Quốc
 

Bao đường RS Tuy Hòa được đơn vị thương mại lớn bán cho khách thương mại Trung Quốc

Hình ảnh bao đường RS Tuy Hòa được đơn vị thương mại lớn bán cho khách thương mại Trung Quốc. Chất lượng đường trung bình, mặt đường hơi đen, giá bán ở Cảng Hải Phòng là 11,700 đ/kg. Lượng đường này được vận chuyển phần lớn qua Lạng Sơn đi giao cho khách Trung Quốc. Phần còn lại được bán ra thị trường Miền Bắc. Hình ảnh của Agromonitor nhận được vào sáng ngày 9/10/2019.

Tin tham khảo