Báo cáo ngân quỹ của USDA đề xuất bỏ Chương trình Thanh tra cá da trơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo ngân quỹ của USDA đề xuất bỏ Chương trình Thanh tra cá da trơn

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chịu trách nhiệm về các sản phẩm cá Siluriformes tuy nhiên Báo cáo ngân quỹ của USDA đề xuất chuyển trách nhiệm an toàn thực phẩm này trở lại cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để tránh những chi phí và nỗ lực chồng chéo.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí