Bảng giá và tin tức thị trường lúa gạo ngày 27/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bảng giá và tin tức thị trường lúa gạo ngày 27/2

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại Sa Đéc tăng mạnh

Chủng loại

Ghi chú

24/02

25/02

27/02

Gạo XK 5% tấm - Việt Nam

Giá XK tham chiếu

355

355

355

Gạo XK 5% tấm - Thái Lan

Giá chào XK

352

-

-

Gạo NL IR 50404 - Kiên Giang

Tại kho

6750

6750

6850

Gạo TP IR 50404 - Kiên Giang

Tại kho

7550

7550

7550

Gạo TP 5% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

7700

7700

7700

Gạo TP 15% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

7500

7500

7500

Gạo TP 25% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

7250

7250

7250

Gạo TP Jasmine 5% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

9800

9800

9800

Tấm 1,2 - Kiên Giang

Tại kho

6650

6650

6650

Lúa tươi IR 50404

Tại đồng

4850

4850

4850

 

Trong nước

- Tại Sa Đéc, giá gạo nguyên liệu tăng mạnh, chủ yếu các kho gạo chợ thu mua. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 Việt / IR 50404 Miên/ OM 5451 ở mức 6,900-7,000/ 7,200-7,300/ 8,500-8,600 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm IR 504 ở mức 7,950 đồng/kg, cập mạn.

- Tại Kiên Giang, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm xu hướng tăng. Giá gạo TP trắng IR 50404/dài ở mức 7,500-7,600/8,350-8,450 đồng/kg, tại kho. Giá gạo TP Jasmine/ Nàng Hoa/ KDM ở mức 9,800/10,200/11,300 đồng/kg, cập mạn.

- Giá lúa tăng mạnh. Lúa IR 50404 ở mức 5,100 đồng/kg, tại đồng.

- Tại Chợ Bà Đắc, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tiếp tục tăng nhẹ, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Chợ Bà Đắc ở mức 8700 đồng/kg, tại kho, giá gạo thành phẩm OM 5451 loại đẹp ở mức 10100-10200 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm OM 6976 ở mức 9300 đồng/kg, tại kho.

Quốc tế

- Theo nguồn tin quốc tế, giá chào gạo xuất khẩu các nước ngày 24/02 ổn định. Giá gạo 5%;25%;đồ;100% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan được chào lần lượt ở mức 352;336;363;325, 370;350;375;280 và 380;345;400;320 USD/tấn.

Tin tham khảo