Bảng giá và tin tức thị trường lúa gạo ngày 23/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bảng giá và tin tức thị trường lúa gạo ngày 23/2

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

21/02

22/02

23/02

Gạo XK 5% tấm - Việt Nam

Giá XK tham chiếu

350

355

355

Gạo XK 5% tấm - Thái Lan

Giá chào XK

352

352

 

Gạo NL IR 50404 - Kiên Giang

Tại kho

6700

6750

6750

Gạo TP IR 50404 - Kiên Giang

Tại kho

7300

7550

7550

Gạo TP 5% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

7500

7700

7700

Gạo TP 15% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

7350

7500

7500

Gạo TP 25% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

7200

7250

7250

Gạo TP Jasmine 5% - Kiên Giang

Cập mạn, hàng tàu

9700

9800

9800

Tấm 1,2 - Kiên Giang

Tại kho

6600

6650

6650

Lúa tươi IR 50404

Tại đồng

4800

4850

4850

 

Trong nước

- Tại Sa Đéc, giá gạo nguyên liệu IR 504 và OM 5451 tăng, nguồn gạo về ít. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 Việt / IR 50404 Miên/ OM 5451 ở mức 6,800-6,850/ 7,000-7,050/ 8,300-8,400 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm IR 504 ở mức 7,750 đồng/kg, cập mạn.

- Tại Kiên Giang, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ổn định. Giá gạo TP trắng IR 50404/dài ở mức 7,500-7,600/8,350-8,450 đồng/kg, tại kho. Giá gạo TP Jasmine/ Nàng Hoa/ KDM ở mức 9,800/10,200/11,300 đồng/kg, cập mạn.

- Giá lúa ổn định. Lúa IR 50404 ở mức 4,800-4,900 đồng/kg, tại đồng.

- Tại Chợ Bà Đắc, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ổn định, nguồn gạo ít, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Chợ Bà Đắc ở mức 8400 đồng/kg, tại kho, giá gạo thành phẩm OM 5451 loại đẹp ở mức 10000 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm OM 6976 ở mức 9000 đồng/kg, tại kho.

Quốc tế

- Theo nguồn tin quốc tế, giá chào gạo xuất khẩu các nước ngày 22/02 ổn định. Giá gạo 5%;25%;đồ;100% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan được chào lần lượt ở mức 352;336;363;325, 370;350;375;280 và 380;345;400;320 USD/tấn.

 

Tin tham khảo