Bảng giá và tin tức Heo hơi tại Trung Quốc ngày 27/5/2020: Tại các tỉnh miền Nam, giá vượt ngưỡng 31 tệ/kg
 

Bảng giá và tin tức Heo hơi tại Trung Quốc ngày 27/5/2020: Tại các tỉnh miền Nam, giá vượt ngưỡng 31 tệ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí