Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 30/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 30/01/2018

Giá heo hơi tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 30/01

Ngày 29/01

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

15.11

54,120

15.10

54,180

15.17

Quảng Tây

14.97

53,620

15.02

53,890

15.04

Vân Nam

15.08

54,020

14.88

53,390

15.10

Phúc Kiến

15.67

56,130

15.74

56,480

15.49

Liêu Ninh

13.90

49,790

14.31

51,340

14.33

Hà Bắc

14.46

51,800

14.63

52,490

14.93

Sơn Đông

14.92

53,440

14.98

53,750

15.13

Giá trung binh cả nước

14.88

53,300

15.01

53,860

15.05

Tin tham khảo