Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 13/02/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 13/02/2018

Giá heo hơi tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 13/02

Ngày 12/02

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

13.85

49,670

13.87

49,950

14.75

Quảng Tây

13.67

49,020

13.76

49,550

14.53

Vân Nam

14.22

50,990

14.08

50,700

14.32

Phúc Kiến

13.96

50,060

13.53

48,720

15.01

Liêu Ninh

12.17

43,640

12.17

43,820

13.29

Hà Bắc

12.59

45,150

12.47

44,900

13.66

Sơn Đông

12.71

45,580

12.58

45,300

14.03

Giá trung binh cả nước

13.08

46,910

12.97

46,710

14.17

Tin tham khảo