Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 07/06/2018
 

Bảng giá heo hơi Trung Quốc ngày 07/06/2018

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 07/06

Ngày  06/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

11.46

40,910

11.56

41,180

11.97

Quảng Tây

11.12

39,700

11.03

39,290

11.27

Vân Nam

11.15

39,810

11.33

40,360

11.09

Phúc Kiến

11.71

41,810

11.71

41,710

11.63

Liêu Ninh

11.27

40,230

11.42

40,680

11.20

Hà Bắc

11.44

40,840

11.53

41,070

11.42

Sơn Đông

11.76

41,980

11.86

42,250

11.59

Giá trung binh cả nước

11.33

40,450

11.30

40,250

11.31

Tin tham khảo