Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 26/04/2018

Giá heo hơi tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 26/04

Ngày 25/04

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

10.64

38,290

10.70

38,630

10.96

Quảng Tây

10.29

37,030

10.29

37,150

10.46

Vân Nam

11.05

39,770

10.52

37,980

10.94

Phúc Kiến

10.75

38,690

10.63

38,370

10.57

Liêu Ninh

10.02

36,060

10.02

36,170

10.10

Hà Bắc

10.11

36,390

10.10

36,460

10.15

Sơn Đông

10.22

36,780

10.22

36,890

10.28

Giá trung binh cả nước

10.34

37,210

10.30

37,180

10.42

Tin tham khảo