Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 21/06/2018
 

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 21/06/2018

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 21/06

Ngày  20/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

11.84

41,820

12.07

42,500

11.70

Quảng Tây

11.46

40,480

11.53

40,600

11.34

Vân Nam

11.40

40,270

11.37

40,030

11.32

Phúc Kiến

12.18

43,020

12.18

42,890

12.08

Liêu Ninh

11.48

40,550

11.30

39,790

11.22

Hà Bắc

11.56

40,830

11.55

40,670

11.45

Sơn Đông

11.79

41,640

11.73

41,300

11.77

Giá trung binh cả nước

11.48

40,550

11.57

40,740

11.42

 

Tin tham khảo