Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 20/06/2018
 

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 20/06/2018

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 20/06

Ngày  19/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

12.07

42,500

12.09

42,860

11.70

Quảng Tây

11.53

40,600

11.46

40,630

11.34

Vân Nam

11.37

40,030

11.45

40,590

11.32

Phúc Kiến

12.18

42,890

12.36

43,820

12.08

Liêu Ninh

11.30

39,790

11.32

40,130

11.22

Hà Bắc

11.55

40,670

11.61

41,160

11.45

Sơn Đông

11.73

41,300

11.79

41,800

11.77

Giá trung binh cả nước

11.57

40,740

11.61

41,160

11.42

Tin tham khảo