Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 18/06/2018
 

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 18/06/2018

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 18/06

Ngày  17/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

11.88

42,090

12.03

42,620

11.52

Quảng Tây

11.61

41,130

11.55

40,920

11.15

Vân Nam

11.50

40,750

11.36

40,250

11.26

Phúc Kiến

12.00

42,520

12.28

43,510

11.75

Liêu Ninh

11.34

40,180

11.34

40,180

11.35

Hà Bắc

11.63

41,210

11.59

41,060

11.49

Sơn Đông

11.85

41,990

11.91

42,200

11.73

Giá trung binh cả nước

11.57

40,990

11.65

41,280

11.30

Tin tham khảo