Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 06/06/2018
 

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 06/06/2018

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 06/06

Ngày  05/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

11.56

41,180

11.28

40,130

11.97

Quảng Tây

11.03

39,290

11.07

39,390

11.27

Vân Nam

11.33

40,360

11.28

40,130

11.09

Phúc Kiến

11.71

41,710

11.71

41,660

11.63

Liêu Ninh

11.42

40,680

11.29

40,170

11.20

Hà Bắc

11.53

41,070

11.46

40,780

11.42

Sơn Đông

11.86

42,250

11.74

41,770

11.59

Giá trung binh cả nước

11.30

40,250

11.25

40,030

11.31

Tin tham khảo