Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 01/06/2018
 

Bảng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc ngày 01/06/2018

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 01/06

Ngày  31/05

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

11.57

41,150

12.30

43,780

10.27

Quảng Tây

11.30

40,190

11.36

40,430

10.09

Vân Nam

11.24

39,980

11.16

39,720

10.50

Phúc Kiến

11.82

42,040

11.80

42,000

10.39

Liêu Ninh

11.42

40,620

11.50

40,930

10.05

Hà Bắc

11.53

41,010

11.58

41,210

10.06

Sơn Đông

11.62

41,330

11.49

40,890

10.19

Giá trung binh cả nước

11.34

40,340

11.28

40,150

10.20

 

Tin tham khảo