BAGE (cập nhật 9/10): Dự báo sản lượng ngô Argentina niên vụ 2019/20 giảm 2,5 triệu tấn do hạn hán
 

BAGE (cập nhật 9/10): Dự báo sản lượng ngô Argentina niên vụ 2019/20 giảm 2,5 triệu tấn do hạn hán

Báo cáo của Sàn Buenos Aires cho biết, trong tuần kết thúc vào 9/10, tiến độ gieo trồng ngô Argentina đạt 24,2% diện tích, tăng 3,6% so với tuần trước. Dự báo sản lượng ngô niên vụ này chỉ đạt 47,5 triệu tấn, giảm 2,5 triệu tấn so với báo cáo trước do hạn hán.

+ Tương tự sản lượng lúa mỳ cũng bị cắt giảm xuống còn 19,8 triệu tấn, giảm 5% so với dự báo trước do thời tiết bất lợi. Trước đó, Sàn Rosario dự báo sản lượng lúa mỳ Argentina ở mức 20 triệu tấn. Nông dân Argentina đã bắt đầu thu hoạch lúa mỳ ở khu vực phí bắc.

Tin tham khảo