BAGE (cập nhật 9/10): Dự báo sản lượng ngô Argentina niên vụ 2019/20 giảm 2,5 triệu tấn do hạn hán
 

BAGE (cập nhật 9/10): Dự báo sản lượng ngô Argentina niên vụ 2019/20 giảm 2,5 triệu tấn do hạn hán

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí